Beveiliging

De beveiliging in WEBISO is opgezet op verchillende niveaus:

  • Op documentniveau: Digitale MD5 encryptie op de documenten. De documenten worden zo beveiligd dat het systeem elke wijziging bijhoudt.
     

  • Op gebruikersniveau: elke actie in WEBISO is afzonderlijk beveiligbaar. Op deze manier worden rechten toegekend aan personen (wie mag wat in het systeem) en worden profielen aangemaakt zoals nodig voor uw omgeving.
     

  • Op systeemniveau: encryptie van de netwerktrafiek (via https)
     

  • Op leesniveau: indien gewenst kan eindgebruikersbeveiliging worden ingesteld zodat (bepaalde) documenten alleen kunnen worden geraadpleegd na het inloggen met de juiste login en het juiste wachtwoord.

WEBISO is a product of 

© 2004-2019 Ockham - All rights reserved

+32 (0)3 280 00 00

support@webiso.be