Rapporten

In WEBISO kunnen allerhande rapporten worden opgevraagd, zoals:

 • rechtenrapport van de gebruikers: hierin staat een opsomming van alle handboek- en documentrechten, alsook de algemene administratieve rechten per geselecteerde gebruiker(s).  Het uitgangspunt is hier de gebruiker.
   

 • rechtenrapport per document: dit is een overzicht van de rechten die zijn ingesteld voor één of meerdere geselecteerde documenten (hoofd- en bijgevoegde). Het uitgangspunt is hier een document.
   

 • rapport van documenten binnen een handboek die zich in een bepaalde status bevinden: via dit rapport kunnen overzichten worden getrokken, in functie van tal van parameters, zoals periode, status, etc.
   

 • rapport van documenten waar momenteel aan gewerkt wordt: via dit rapport kan een lijst opgevraagd worden van alle documenten die momenteel onder edit zijn en indien gewenst ook door wie.
   

 • rapport de ingestelde herinneringen: in dit rapport kan er gezocht worden naar documenten zonder herinnering(en), documenten zonder actieve herinnering(en) en documenten met herinnering(en).
   

 • rapport van de verwittigingen aan de eindgebruikers: via dit rapport verkijgt men een lijst van alle personen die op de hoogte gebracht werden van wijzigingen in officiële documenten (inclusief de communicatie die hieromtrent verstuurd werd)

WEBISO is a product of 

© 2004-2019 Ockham - All rights reserved

+32 (0)3 280 00 00

support@webiso.be