Reminders

Via het ingeven van één of meer reminder(s) kan het systeem de gebruiker automatisch verwittigen als een document moet worden geëvalueerd/herzien/... Er kunnen ook herhalings-patronen (jaarlijks, maandelijks, wekelijks,...) worden in gesteld bij de reminders.

 

Bij het aanbreken van de herinneringsdatum, worden een aantal mensen hiervan op de hoogte gebracht, zodat deze de nodige acties kunnen ondernemen mbt de update van dit document.

WEBISO is a product of 

© 2004-2019 Ockham - All rights reserved

+32 (0)3 280 00 00

support@webiso.be