Visualisatie verschillen

Enerzijds hebben de editoren en goedkeurders in WEBISO de mogelijkheid om in elk document de wijzigingen ten opzichte van de vorige versie te laten visualiseren in kleur (rood doorstreept voor wat weggevallen is en groen voor al het nieuwe). Op deze manier kan zeer snel nagekeken worden wat er precies veranderd is in de documenten.

Anderzijds is deze functionaliteit ook beschikbaar voor de eindgebruikers. Voor hen worden daarentegen enkel de verschillen getoond tussen de 2 opeenvolgende gepubliceerde (en dus goedgekeurde) documenten.

WEBISO is a product of 

© 2004-2019 Ockham - All rights reserved

+32 (0)3 280 00 00

support@webiso.be