Functionaliteiten

Zoekmachine

Dankzij de “full-text” search engine in WEBISO, vinden uw gebruikers zeer snel specifieke informatie terug in uw handboeken.

Zoekmachine
Automatische hyperlinks

Door het letterlijk vermelden van de titel van een ander document, creëert WEBISO automatisch een hyperlink.

Automatische hyperlinks
Grafische elementen

Onderdelen van grafische elementen kunnen doorverwijzen naar achterliggende details (tekst of grafisch).

Integratie met grafische elementen
Versiebehee

WEBISO stockeert de verschillende versies van een document op een efficiënte manier; zo kan WEBISO een handboek opnieuw historisch genereren.

Versie controle
Rapporten

In WEBISO kunnen allerhande rapporten worden opgevraagd.

Rapporten
Template gestuurd

Document templates om de layout van uw documenten vast te leggen.


Manual templates om de look & feel van de intranet output te beïnvloeden.

Template gestuurd
Delta's

Aan de hand van kleuren wordt er weergegeven welke teksten weggevallen zijn (rood doorstreept) en toegevoegd zijn (groen) ten opzichte van de vorige versie.

Visualisatie van de verschillen
Integratie met mailsysteem

Bij aanvraag van goedkeuring voor een bepaald document, stuurt WEBISO automatisch een e-mail naar de betrokken goedkeurders.

Integratie met mailsysteem

Vanuit de hoofddocumenten in WEBISO, kunnen links worden gelegd naar invulformulieren of andere bestanden en/of applicaties.

Externe links
Reminders

Ingeven van een herinneringsdatum om te verhinderen dat bepaalde documenten ongewijzigd blijven doorheen de tijd.

Reminders
Media

WEBISO gaat vanuit de bronbestanden publiceren naar verschillende outputs.

Verschillende media
QR

Er wordt per document automatisch een QR-code gegenereerd.  Deze kan worden afgeprint en overal waar deze wordt gescand, zal de officiële versie (goedgekeurd en vrijgegeven) van dit document geopend worden.

QR-code per document

WEBISO is a product of 

© 2004-2019 Ockham - All rights reserved

+32 (0)3 280 00 00

support@webiso.be